กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเด็กและเยาวชนป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 – 14.30 น.ณ โรงเรียนสามพรานวิทยา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเด็กและเยาวชนป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้โครงการศูนย์กลางองค์ความรู้ต้นแบบด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโครงการศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านการบังคับใช้กฎหมายยาเสพติด วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 - 14.30 น.ณ โรงเรียนสามพรานวิทยา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเด็กและเยาวชนป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้โครงการศูนย์กลางองค์ความรู้ต้นแบบด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโครงการศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านการบังคับใช้กฎหมายยาเสพติด วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 เวลา
13.00 – 14.30 น.ณ โรงเรียนสามพรานวิทยา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อรวบรวมเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญสำหรับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งในเชิงกระบวนการทางกฎหมายกระบวนการยุติธรรมกระบวนการป้องกัน บำบัด แก้ไขให้สามารถเข้าถึงประชาชน เด็กและเยาวชน กลุ่มเสี่ยงต่างๆ ในระดับชุมชนตามแนวคิด “พัฒนาเครือข่าย ลดอันตราย
จากยาเสพติด ผลิตองค์ความรู้ บำบัดฟื้นฟูอย่างเข้าใจ สร้างชีวิตใหม่อย่างยั่งยืน” ทั้งนี้เพื่อสร้างเกราะป้องกันให้เด็กและเยาวชนและคนในชุมชนปลอดภัยจากอันตรายของยาเสพติด โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย นักเรียน โรงเรียนสามพรานวิทยา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม รวมจำนวนทั้งสิ้น 213 คน กิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรีหญิง ดร.พัชรา สินลอยมา
ที่ปรึกษาคณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ/หัวหน้าโครงการ ได้กล่าวเปิดการอบรม
และศาสตราจารย์ พลตำรวจตรี ดร.ชัชนันท์ ลีระเติมพงษ์ อาจารย์ (สบ 6) ประจำโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
กล่าวต้อนรับ กิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการบรรยาเกี่ยวกับ 1. การ เสริมสร้างภาวะผู้นำ สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด
โดย รองศาสตราจารย์พันตำรวจเอก ดิฐภัทร บวรชัย
อาจารย์ (สบ5) กลุ่มงานคณาจารย์คณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 2. การเอาตัวรอดเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน
โดย ว่าที่ พันตำรวจตรี นรเศรษฐ์ นาแพง
นายเวร (สบ 2) ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ และ 3. แนวทางการป้องกันตนเอง ครอบครัว และชุมชน ให้ปลอดภัยจากยาเสพติด โดย พันตำรวจโท วิชิต อาษากิจ และ คณะ อาจารย์ (สบ 2) กลุ่มงานคณาจารย์ คณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

S__11993148_0
S__11993151_0
S__11993146_0
S__11993150_0
S__11993144_0
S__11993149_0
S__11993147_0
S__11993153_0
S__11993152_0
PlayPause
S__11993148_0
S__11993151_0
S__11993146_0
S__11993150_0
S__11993144_0
S__11993149_0
S__11993147_0
S__11993153_0
S__11993152_0
previous arrow
next arrow

คอมเมนต์

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แชร์เนื้อหานี้

เนื้อหาเพิ่มเติม

Scroll to Top