ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
AdminDlet-hub

วช. ร่วมกับ รร.นายร้อยตำรวจ เปิดศูนย์ PSDP-Hub และศูนย์ DLET-Hub เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดผ่านกลไกการพัฒนาศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญและศูนย์กลางด้านความรู้

Scroll to Top