ความรู้เกี่ยวกับ “ยาเสพติด”

ยาเสพติดให้โทษคือ สารเคมี พืช หรือวัตถุชนิดใดๆ เมื่อเสพแล้วทำให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจ ต้องเพิ่มขนาดการเสพขึ้น มีอาการถอนยาเมื่อขาดยา มีความต้องการเสพทั้งร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรงตลอดเวลา และสุขภาพโดยทั่วไปจะทรุดโทรมลง. . .

 

ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด

แชร์เนื้อหานี้

เนื้อหาเพิ่มเติม

ด้านแก้ไขปัญหาผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตในชุมชน

“เก้าเลี้ยวโมเดล” “เครือข่ายตามกฎหมายที่ไร้รอยต่อ”

 📌📌 “เก้าเลี้ยวโมเดล” “เค

Scroll to Top