ความรู้เกี่ยวกับ “ยาเสพติด”

ยาเสพติดให้โทษคือ สารเคมี พืช หรือวัตถุชนิดใดๆ เมื่อเสพแล้วทำให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจ ต้องเพิ่มขนาดการเสพขึ้น มีอาการถอนยาเมื่อขาดยา มีความต้องการเสพทั้งร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรงตลอดเวลา และสุขภาพโดยทั่วไปจะทรุดโทรมลง. . .

 

ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด

แชร์เนื้อหานี้

เนื้อหาเพิ่มเติม

Scroll to Top