จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเด็กและเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 – 15.30 น. โรงเรียนสวนอนันต์ กรุงเทพมหานคร

จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเด็กและเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้โครงการศูนย์กลางองค์ความรู้ต้นแบบด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโครงการศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านการบังคับใช้กฎหมายยาเสพติด วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 - 15.30 น. โรงเรียนสวนอนันต์ กรุงเทพมหานคร

จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเด็กและเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้โครงการศูนย์กลางองค์ความรู้ต้นแบบด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโครงการศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านการบังคับใช้กฎหมายยาเสพติด วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา
13.00 – 15.30 น. โรงเรียนสวนอนันต์ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งในเชิงกระบวนการทางกฎหมายกระบวนการยุติธรรม กระบวนการป้องกัน บำบัด แก้ไขให้สามารถเข้าถึงประชาชน เด็กและเยาวชน กลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ ในระดับชุมชนตามแนวคิด “พัฒนาเครือข่าย ลดอันตรายจากยาเสพติด ผลิตองค์ความรู้ บำบัดฟื้นฟูอย่างเข้าใจ สร้างชีวิตใหม่อย่างยั่งยืน” อีกทั้งยังเป็นการสร้างเกราะป้องกันให้แก่เด็ก เยาวชนและคนในชุมชนปลอดภัย ห่างไกลจากยาเสพติด โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย โรงเรียนสวนอนันต์ กรุงเทพมหานคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวมจำนวนทั้งสิ้น 90 คน กิจกรรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรีหญิง ดร.พัชรา สินลอยมา
ที่ปรึกษาคณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ/หัวหน้าโครงการ ได้กล่าวเปิดการอบรม
และศาสตราจารย์ พลตำรวจตรี ดร.ชัชนันท์ ลีระเติมพงษ์ อาจารย์ (สบ 6) ประจำโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
กล่าวต้อนรับ จากนั้นเป็นกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เสริมสร้างภาวะผู้นำ สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด โดย พันตำรวจตรี อนันต์ ประสงค์ใจ (ครู D.A.R.E) สารวัตรฝ่ายอำนวยการ 5 กองบังคับการ อำนวยการ กองบัญชาการตำรวจนครบาล และ กิจกรรมบรรยายให้ความรู้“การเอาตัวรอดเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน” โดย ร้อยตำรวจเอกนรเศรษฐ์ นาแพง
รองสารวัตร การฝึกแบบตำรวจ ศูนย์ฝึกตำรวจ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

 

คอมเมนต์

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แชร์เนื้อหานี้

เนื้อหาเพิ่มเติม

Scroll to Top