จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเด็กและเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านสามพราน)

จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเด็กและเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้โครงการศูนย์กลางองค์ความรู้ต้นแบบด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโครงการศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านการบังคับใช้กฎหมายยาเสพติด วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านสามพราน) สามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์ในการประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อรวบรวมเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญสำหรับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งในเชิงกระบวนการทางกฎหมายกระบวนการยุติธรรมกระบวนการป้องกัน บำบัด แก้ไขให้สามารถเข้าถึงประชาชน เด็กและเยาวชน กลุ่มเสี่ยงต่างๆ ในระดับชุมชนตามแนวคิด “พัฒนาเครือข่าย ลดอันตราย
จากยาเสพติด ผลิตองค์ความรู้ บำบัดฟื้นฟูอย่างเข้าใจ สร้างชีวิตใหม่อย่างยั่งยืน” ทั้งนี้เพื่อสร้างเกราะป้องกันให้เด็กและเยาวชนและคนในชุมชนปลอดภัยจากอันตรายของยาเสพติด โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านสามพราน) รวมจำนวนทั้งสิ้น 158 คน ในกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรีหญิง ดร.พัชรา สินลอยมา
ที่ปรึกษาคณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ/หัวหน้าโครงการ ได้กล่าวเปิดการอบรม
และศาสตราจารย์ พลตำรวจตรี ดร.ชัชนันท์ ลีระเติมพงษ์ อาจารย์ (สบ 6) ประจำโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
กล่าวต้อนรับ จากนั้นเป็นกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เสริมสร้างภาวะผู้นำ สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด
โดย ร้อยตำรวจเอก ภูวิศ พลภูมิรักษ์
รอง สารวัตร (จราจร) สถานีตำรวจภูธรจังหวัดโพธิ์แก้ว และ กิจกรรมบรรยายให้ความรู้“การเอำตัวรอดเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน” โดย ร้อยตำรวจเอกนรเศรษฐ์ นาแพง
รองสารวัตร การฝึกแบบตำรวจ ศูนย์ฝึกตำรวจ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

LINE_ALBUM_HUB_231213_28_0
LINE_ALBUM_HUB_231213_2_0
LINE_ALBUM_HUB_231213_76_0
LINE_ALBUM_HUB_231213_35_0
LINE_ALBUM_HUB_231213_12_0
LINE_ALBUM_HUB_231213_86_0
LINE_ALBUM_HUB_231213_87_0
LINE_ALBUM_HUB_231213_65_0
LINE_ALBUM_HUB_231213_102_0
LINE_ALBUM_HUB_231213_43_0
PlayPause
LINE_ALBUM_HUB_231213_28_0
LINE_ALBUM_HUB_231213_2_0
LINE_ALBUM_HUB_231213_76_0
LINE_ALBUM_HUB_231213_35_0
LINE_ALBUM_HUB_231213_12_0
LINE_ALBUM_HUB_231213_86_0
LINE_ALBUM_HUB_231213_87_0
LINE_ALBUM_HUB_231213_65_0
LINE_ALBUM_HUB_231213_102_0
LINE_ALBUM_HUB_231213_43_0
previous arrow
next arrow

คอมเมนต์

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

แชร์เนื้อหานี้

เนื้อหาเพิ่มเติม

Scroll to Top