วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 มีการประชุมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 มีการประชุมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมี ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรีหญิง ดร.พัชรา สินลอยมา ที่ปรึกษาคณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ในนามผู้บริหารโครงการ

ศูนย์กลางองค์ความรู้ต้นแบบด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดหรือ PSDP-HUB และศาสตราจารย์ พลตำรวจตรี ดร.ชัชนันท์ ลีระเติมพงษ์ อาจารย์ (สบ6) ประจำโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ในฐานะผู้บริหารโครงการ ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านการบังคับใช้กฎหมายยาเสพติดหรือ DLET-HUB กล่าวต้อนรับผู้เชี่ยวชาญและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อนศูนย์ฯ ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม ทั้งสิ้น 78 ท่าน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจจากภาค 1 – ภาค 9  และผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ โดยมีกิจกรรมการประชุมแลกเปลี่ยนนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.สันติ ผิวทองคำ ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดระยอง บรรยายหัวข้อ “การบังคับใช้กฎหมายยาเสพติด” และ พันตำรวจโท นิภัทร์ มีมุสิทธิ์ รองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ บรรยายหัวข้อ “เก้าเลี้ยวโมเดล การป้องกันแก้ไขผู้มีความผิดปกติทางจิตเชิงรุก”

นอกจากนี้ ทางศูนย์ ฯ ได้นำเสนอระบบ PSDP-HUB สำหรับการรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งด้านกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และกระบวนการสาธารณสุข และระบบ DLET-HUB
สำหรับรวบรวมผู้เชี่ยวชาญที่มีศักยภาพสูงในการขับเคลื่อนงานด้านการบังคับใช้กฎหมายยาเสพติด โดยมี
พันตำรวจโท วิชิต อาษากิจ อาจารย์ (สบ 2) กลุ่มงานคณาจารย์ คณะตำรวจศาสตร์  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เป็นวิทยากรในการทดสอบการใช้งานและประเมินประสิทธิภาพระบบดังกล่าว

LINE_ALBUM_งานประชุม hub - 22 ส.ค.66_230831_66
LINE_ALBUM_งานประชุม hub - 22 ส.ค.66_230831_68
LINE_ALBUM_HUB 22.8.2566_230831_21
LINE_ALBUM_HUB 22.8.2566_230831_22
LINE_ALBUM_HUB 22.8.2566_230831_23
LINE_ALBUM_HUB 22.8.2566_230831_21
LINE_ALBUM_HUB 22.8.2566_230831_22
LINE_ALBUM_งานประชุม hub - 22 ส.ค.66_230831_92
LINE_ALBUM_งานประชุม hub - 22 ส.ค.66_230831_29
LINE_ALBUM_งานประชุม hub - 22 ส.ค.66_230831_28
LINE_ALBUM_งานประชุม hub - 22 ส.ค.66_230831_25
LINE_ALBUM_งานประชุม hub - 22 ส.ค.66_230831_114
LINE_ALBUM_งานประชุม hub - 22 ส.ค.66_230831_116
LINE_ALBUM_งานประชุม hub - 22 ส.ค.66_230831_151
สกรีนช็อต 2023-09-06 195955
สกรีนช็อต 2023-09-06 162339
สกรีนช็อต 2023-09-06 162335
LINE_ALBUM_HUB 22.8.2566_230831_37
LINE_ALBUM_HUB 22.8.2566_230831_33
LINE_ALBUM_HUB 22.8.2566_230831_35
สกรีนช็อต 2023-09-06 145420
สกรีนช็อต 2023-09-06 145417
สกรีนช็อต 2023-09-06 144919
สกรีนช็อต 2023-09-06 144913
สกรีนช็อต 2023-09-06 144715
สกรีนช็อต 2023-09-06 144704
LINE_ALBUM_งานประชุม hub - 22 ส.ค.66_230831_200
PlayPause
LINE_ALBUM_งานประชุม hub - 22 ส.ค.66_230831_66
LINE_ALBUM_งานประชุม hub - 22 ส.ค.66_230831_68
LINE_ALBUM_HUB 22.8.2566_230831_21
LINE_ALBUM_HUB 22.8.2566_230831_22
LINE_ALBUM_HUB 22.8.2566_230831_23
LINE_ALBUM_HUB 22.8.2566_230831_21
LINE_ALBUM_HUB 22.8.2566_230831_22
LINE_ALBUM_งานประชุม hub - 22 ส.ค.66_230831_92
LINE_ALBUM_งานประชุม hub - 22 ส.ค.66_230831_29
LINE_ALBUM_งานประชุม hub - 22 ส.ค.66_230831_28
LINE_ALBUM_งานประชุม hub - 22 ส.ค.66_230831_25
LINE_ALBUM_งานประชุม hub - 22 ส.ค.66_230831_114
LINE_ALBUM_งานประชุม hub - 22 ส.ค.66_230831_116
LINE_ALBUM_งานประชุม hub - 22 ส.ค.66_230831_151
สกรีนช็อต 2023-09-06 195955
สกรีนช็อต 2023-09-06 162339
สกรีนช็อต 2023-09-06 162335
LINE_ALBUM_HUB 22.8.2566_230831_37
LINE_ALBUM_HUB 22.8.2566_230831_33
LINE_ALBUM_HUB 22.8.2566_230831_35
สกรีนช็อต 2023-09-06 145420
สกรีนช็อต 2023-09-06 145417
สกรีนช็อต 2023-09-06 144919
สกรีนช็อต 2023-09-06 144913
สกรีนช็อต 2023-09-06 144715
สกรีนช็อต 2023-09-06 144704
LINE_ALBUM_งานประชุม hub - 22 ส.ค.66_230831_200
previous arrow
next arrow

 

แชร์เนื้อหานี้

เนื้อหาเพิ่มเติม

Scroll to Top