ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

📣 ขอเชิญ ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมทางวิชาการเพื่อเผยแพร่และขยายผลการดำเนินงาน 📚“ศูนย์กลางองค์ความรู้ต้นแบบด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด” (PSDP-HUB)

  ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมดีๆ 🎊 📣 ขอเชิญ ทุกท่าน เข้า …

📣 ขอเชิญ ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมทางวิชาการเพื่อเผยแพร่และขยายผลการดำเนินงาน 📚“ศูนย์กลางองค์ความรู้ต้นแบบด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด” (PSDP-HUB) Read More »

การสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อระดมความคิดเห็นภายใต้แผนงานการพัฒนานโยบายและต้นแบบการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 ได้มีการจัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานวัตกรรมต้นแบบการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพื่อเป็นกลไกเฝ้าระวังและต่อต้านการทุจริต รวมถึงระบบการให้บริการของภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการประกอบธุรกิจของภาคเอกชน ภายใต้แผนงานการพัฒนานโยบายและต้นแบบการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยซึ่งได้รับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมเลอเซเลสต์ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยผู้แทนจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมที่ดิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ POLICE TV มหาวิทยาลัยศิลปากร บริษัท อัลทิเมท คอนซัลแทนท์ จำกัด บริษัท วิริน โซลูชั่น จำกัด บริษัท ส.เอี่ยมพัฒนา จำกัด  อาจารย์ นักวิชาการ คณะนักวิจัยโครงการ และผู้เกี่ยวข้องจากภาคส่วนต่าง

ผู้บริหารศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านการบังคับใช้กฎหมายยาเสพติด(DLET-hub) ได้เปิดการสัมมนาวิชาการ “โครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างครบวงจร“

วันนี้ (วันจันทร์ที่ 8 ม.ค.67) เวลา 13.00 – 16.00 …

ผู้บริหารศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านการบังคับใช้กฎหมายยาเสพติด(DLET-hub) ได้เปิดการสัมมนาวิชาการ “โครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างครบวงจร“ Read More »

นรต. ชั้น ปี 3 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ร่วมประชุมและศึกษาดูงานการประชาสัมพันธ์งานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในชุมชนของ สน.ห้วยขวาง และ การลงพื้นที่สำรวจชุมชน

26 ธ.ค. 2666 นรต. ชั้น ปี 3 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ร่วมปร …

นรต. ชั้น ปี 3 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ร่วมประชุมและศึกษาดูงานการประชาสัมพันธ์งานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในชุมชนของ สน.ห้วยขวาง และ การลงพื้นที่สำรวจชุมชน Read More »

🚩คณะตำรวจศาสตร์ รร.นายร้อยตำรวจ ร่วมกับ สภ.บางใหญ่ ภ.จว.นนทบุรี ✅ขับเคลื่อนนโยบายนนทบุรี 1 ชุดปฏิบัติการมวลชนชุมชนสัมพันธ์ “โครงการชุมชนยั่งยืน”

ชุมชนบ้านบางศรีราษฎร์ให้การต้อนรับนักเรียนนายร้อยตำรวจชั้นปีที่ 3 จำนวน 13 นาย เยี่ยมชมพร้อมฟังคำบรรยายโครงการ “ชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาตร์ชาติ “ณ ศูนย์ชุมชนบ้านบางศรีราษฎร์ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเด็กและเยาวชนป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 – 14.30 น.ณ โรงเรียนสามพรานวิทยา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเด็กและเยาวชนป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้โครงการศูนย์กลางองค์ความรู้ต้นแบบด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโครงการศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านการบังคับใช้กฎหมายยาเสพติด วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 เวลา
13.00 – 14.30 น.ณ โรงเรียนสามพรานวิทยา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเด็กและเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 – 15.30 น. โรงเรียนสวนอนันต์ กรุงเทพมหานคร

จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเด็กและเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้โครงการศูนย์กลางองค์ความรู้ต้นแบบด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโครงการศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านการบังคับใช้กฎหมายยาเสพติด วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา
13.00 – 15.30 น. โรงเรียนสวนอนันต์ กรุงเทพมหานคร

จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเด็กและเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านสามพราน)

จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเด็กและเยาวช …

จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเด็กและเยาวชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านสามพราน) Read More »

การประชุมหารือและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระหว่างประเทศไทย ราชอาณาจักรกัมพูชา และ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

โครงการศูนย์กลางองค์ความรู้ต้นแบบด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโครงการศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านการบังคับใช้กฎหมายยาเสพติดวันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566 เวลา 16.30 – 18.30 น.

📣ประชาสัมพันธ์ ทางศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญจะจัดอบรมให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนในชุมชน

ทางศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญจะจัดอบรมให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนในชุมชน ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านสามพราน) สามพราน จังหวัดนครปฐม
▶️ ศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านยาเสพติด

Scroll to Top