ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

💡ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เปิด” เพื่อโปร่งใส “ลงมือทำ” ให้เปลี่ยนแปลง: การสร้างความโปร่งใสด้วย การเปิดเผยข้อมูล (Open Data)

📢 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาส […]

💡ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เปิด” เพื่อโปร่งใส “ลงมือทำ” ให้เปลี่ยนแปลง: การสร้างความโปร่งใสด้วย การเปิดเผยข้อมูล (Open Data) Read More »

ศ.พล.ต.ต.หญิง ดร.พัชรา สินลอยมา ได้ขออนุญาตเข้าพบ พล.ต.ท.นิรันดร เหลื่อมศรี ผู้ช่วย ผบ.ตร. เพื่อเรียนเชิญท่านเป็นที่ปรึกษาในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ ฯ

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567 เว

ศ.พล.ต.ต.หญิง ดร.พัชรา สินลอยมา ได้ขออนุญาตเข้าพบ พล.ต.ท.นิรันดร เหลื่อมศรี ผู้ช่วย ผบ.ตร. เพื่อเรียนเชิญท่านเป็นที่ปรึกษาในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ ฯ Read More »

เพลงพลังแดร์ (D.A.R.E.) สนับสนุนความกล้าหาญ เพื่อต่อต้านยาเสพติด

เพลงพลังแดร์ (D.A.R.E.) สนับสน

เพลงพลังแดร์ (D.A.R.E.) สนับสนุนความกล้าหาญ เพื่อต่อต้านยาเสพติด Read More »

พ.ต.ท.นิภัทร์ มีมุสิทธิ์​ รอง​ ผกก.สส.สภ.ลาดยาว​ จว.นครสวรรค์​ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ​บุคคล​และองค์กร​

วันที่​ 3 กรกฎาคม​ 2567​ เวลา​

พ.ต.ท.นิภัทร์ มีมุสิทธิ์​ รอง​ ผกก.สส.สภ.ลาดยาว​ จว.นครสวรรค์​ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ​บุคคล​และองค์กร​ Read More »

ตัวแทนผู้บริหาร DLET-HUB และ PSDP-HUB ได้ร่วมประชาสัมพันธ์ภารกิจและขยายเครือข่ายการดำเนินงานของศูนย์ฯ

(วันอังคารที่ 2 ก.ค.67) เวลา 0

ตัวแทนผู้บริหาร DLET-HUB และ PSDP-HUB ได้ร่วมประชาสัมพันธ์ภารกิจและขยายเครือข่ายการดำเนินงานของศูนย์ฯ Read More »

ข้อมูลและต้นแบบสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2567

  ข้อมูลและต้นแบบสื่อรณรง

ข้อมูลและต้นแบบสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2567 Read More »

📣 ขอเชิญ ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมทางวิชาการเพื่อเผยแพร่และขยายผลการดำเนินงาน 📚“ศูนย์กลางองค์ความรู้ต้นแบบด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด” (PSDP-HUB)

  ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมดี

📣 ขอเชิญ ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมทางวิชาการเพื่อเผยแพร่และขยายผลการดำเนินงาน 📚“ศูนย์กลางองค์ความรู้ต้นแบบด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด” (PSDP-HUB) Read More »

การสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อระดมความคิดเห็นภายใต้แผนงานการพัฒนานโยบายและต้นแบบการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 ได้มีการจัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานวัตกรรมต้นแบบการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพื่อเป็นกลไกเฝ้าระวังและต่อต้านการทุจริต รวมถึงระบบการให้บริการของภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการประกอบธุรกิจของภาคเอกชน ภายใต้แผนงานการพัฒนานโยบายและต้นแบบการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยซึ่งได้รับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมเลอเซเลสต์ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยผู้แทนจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมที่ดิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ POLICE TV มหาวิทยาลัยศิลปากร บริษัท อัลทิเมท คอนซัลแทนท์ จำกัด บริษัท วิริน โซลูชั่น จำกัด บริษัท ส.เอี่ยมพัฒนา จำกัด  อาจารย์ นักวิชาการ คณะนักวิจัยโครงการ และผู้เกี่ยวข้องจากภาคส่วนต่าง

การสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อระดมความคิดเห็นภายใต้แผนงานการพัฒนานโยบายและต้นแบบการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย Read More »

ผู้บริหารศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านการบังคับใช้กฎหมายยาเสพติด(DLET-hub) ได้เปิดการสัมมนาวิชาการ “โครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างครบวงจร“

วันนี้ (วันจันทร์ที่ 8 ม.ค.67)

ผู้บริหารศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญด้านการบังคับใช้กฎหมายยาเสพติด(DLET-hub) ได้เปิดการสัมมนาวิชาการ “โครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างครบวงจร“ Read More »

Scroll to Top