ด้านแก้ไขปัญหาผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตในชุมชน

ด้านแก้ไขปัญหาผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิตในชุมชน

“เก้าเลี้ยวโมเดล” “เครือข่ายตามกฎหมายที่ไร้รอยต่อ”

 📌📌 “เก้าเลี้ยวโมเดล” “เครือข่ายตามกฎหมายที่ไร้รอยต่อ”

สปสช. ลงพื้นที่นครสวรรค์ชม “เก้าเลี้ยว โมเดล” ช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดแบบบูรณาการ

สปสช. ลงพื้นที่เยี่ยมชมผู้ป่วยในโครงการ “เก้าเลี้ …

สปสช. ลงพื้นที่นครสวรรค์ชม “เก้าเลี้ยว โมเดล” ช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดแบบบูรณาการ Read More »

Scroll to Top