แบบฟอร์มประเมินนี้จะวัดความเทพของคุุณด้านกัญชา" คุณรู้จักกัญชาดีแค่ไหน?"

ท่านทราบหรือไม่ว่า กัญชากับกัญชงแตกต่างกันอย่างไร?

ท่านทราบหรือไม่ว่า การใช้กัญชาเพื่อสันทนาการในประเทศไทยถูกกฎหมายหรือไม่?

ท่านทราบหรือไม่ว่า กัญชาสามารถใช้รักษาโรคอะไรได้บ้าง?

Scroll to Top